Želim postati fitness trener

Ob vedno večjem številu fitnes centrov in vedno večjemu informiranju kako pomembna je skrb za naše zdravje, je vedno večje tudi povpraševanje kako postati fitnes trener. Tako kot vsaka druga služba lahko za nekatere, to delo predstavlja njihovo sanjsko zaposlitev.

Uradni fitnes trener v Sloveniji ste lahko samo če imate ustrezno licenco, ki jo izda Fitnes zveza Slovenije. Večina vadbenih in fitnes centrov od bodočih trenerjev zahteva uradna potrdila o usposobljenosti oziroma ustrezno licenco. Kako pridobiti licenco pa v nadaljevanju. Najprej se je potrebno prijaviti na usposabljanje oziroma tečaj, ki ga organizira fitnes zveza. Prva stopnja, ko jo lahko opraviti je stopnja za naziv vaditelj. Pogoja ki ju mora izpolnjevati oseba za vaditelja sta polnoletnost ter dokončana najmanj srednja šola. Po opravljeni stopnji se kandidati lahko prijavijo na višjo stopnjo. Z nazivom inštruktor pa lahko samostojno delujete. Fitnes trener je le eden od več modulov usposabljanja, ki ga predpisuje fitnes zveza. Na usposabljanju lahko obiskujete le enega od treh različnih modulov. Izbirate lahko med modulom fitnes, pilates in skupinsko fitnes vadbo.

Ko si pridobite potrebno licenco se vaše delo šele dobro začne. Izkušeni fitnes trenerji vedo povedati da je ključnega pomena za nadaljnjo učenje opazovanje nekoga z več izkušnjami. Priporočljivo si je dobiti nekakšnega mentorja, katerega lahko opazujete pri delu, naučiti se njegovih dobrih lastnosti in se izognite napakam ki ji morebiti počne. Prav tako je priporočljivo znanje prve pomoči. Zelo priporočljivo pa je tudi da si kot fitnes trener pripraviti nabor glasbe, ki jo boste velikokrat potrebovali med svojimi vadbami.

Vsi ti elementi so zelo pomembni za osebno trenerstvo, ki temelji predvsem individualnem pristopu do posameznika. Za izpolnjevanje predpisanih zahtev, ki jih predpisuje fines zveza Slovenije, pa morajo fitnes trenerji svoje licence vsakoletno podaljševati. Sedaj veste kako do vašega sanjskega poklica.