Tablični računalniki

Tablični računalniki so učinkovita odličnost.

Učinkovita odličnost so tablice zaradi svojih splošnih lastnosti. Ljudje jih uporabljajo predvsem zaradi praktičnosti. Veliko informacij, katere danes iščemo preko spleta, sodijo v poglavje kratko jedrnato. To pomeni, da gre za informacije za katere ne potrebujemo podporo zahtevne tehnike, ampak nam koristijo z razmeroma skromno tehnično podporo. V ta namen so tablice tudi ustvarjene. In skupaj s pridobljenimi lastnostmi tudi uporabljene in zaželene. Za razliko od prenosnikov in stacionarnih računalnikov so bistveno manjših mer. Kar pomeni, da sodijo v žep. In tudi ne zavzamejo veliko prostora kjer jih uporabljamo.

Nadalje je prednost tablic v tem, da delujejo takoj. To predvsem pomeni večjo učinkovitost uporabnika. Ta je velikokrat usmerjena na kratke koristne informacije. Zato je pri tablici potrebno le nekaj ukazov za dostop do informacije. Zelo koristna je tablica tudi za uvod v svet računalništva. Veliko ljudem, ki vstopajo ali želijo vstopiti v svet računalništva, se zdijo računalniki in druge podobne naprave zahtevni kot vesoljska tehnika. Temu primerno imajo do njih neupravičen strah. Bojijo se, da ne bodo znali, da se bodo zapletli v nerešljive probleme uporabe, strah jih je priznati začetniške napake in podobno. Pri tablici je večina teh zadreg rešenih že v osnovi.

Za uporabo ni potrebno poglobljeno znanje in vedenje, ampak je dovolj, da poznamo vsega nekaj ukazov. V veliko primerih je tako potrebno poznati toliko ukazov, kolikor je prstov na rokah. Ali celo manj. Sama radovednost človeka potem, ko osvoji teh nekaj ukazov, motivira pri nadaljnjih bolj zahtevni uporabi. V primeru, da nastanejo težave, se lahko vedno znova vrne na začetek. Torej na uporabo preko tistih nekaj osnovnih ukazov. In ta postopek lahko ponavlja v nedogled, vse do takrat, ko ne obvlada bolj zahtevno iskanje informacij. Tako se na preprost način lahko naučijo uporabe informacijske tehnologije otroci ali pa starejše generacije. Torej skupine uporabnikov, ki jih redkeje srečamo pri koriščenju informacijske tehnologije.

Tablice omogočajo enostavno uporabo za tako začetnike, kot tudi bolj izkušene uporabnike.