Pomoč strojev v kmetijstvu

Kmetijstvo je ena najbolj osnovnih človekovih dejavnosti, deli se še na poljedelstvo in živinorejo. Poljedelstvo se je pojavilo že okoli 10 000 let nazaj in je pomemben korak v človekovem razvoju.

Odkritje poljedelstva je človeku omogočilo, da se je le-ta za stalno naselil na določenem območju, ga obdeloval, tam vzgajal rastline. Tako se je občutno zmanjšala potreba po spontani naravi, saj jo je človek začel spreminjati po svojih željah in potrebah. Z razvojem civilizacije so se začela potovanja in raziskovanje neodkritega sveta. To je povzročilo tudi potovanje živali in rastlin. Iz Evrope je v Ameriko prišlo govedo, svinjina in konji. Iz Amerike pa se je po svetu razširilo žito, ječmen, krompir in podobno. Tako se je obogatila prehrana vseh ljudi po svetu. Okrog 18. stoletja pa se je začelo v Evropi razvijati tudi poljedelsko znanje, kar je pomenil za kmetovalce velik napredek. V 19.stoletju se je s tehnološko revolucijo in z mehanizacijo kmetijstva začela učinkovitost kmetijstva občutno povečevati. Vse manj je bilo trdega, ročnega dela in vse več dela se je upravljalo s stroji.

To je pomenilo, da se je v krajšem času naredilo veliko več in tudi z veliko manj delovne sile. Po koncu 2. svetovne vojne se je z novimi načini obdelovanja zemlje novo tehnologijo kmetijstva, z znanjem in še veliko drugimi dejavniki proizvodnja hrane občutno povečala. K temu je ogromno prinesla kmetijska mehanizacija, ki se je skoz čas razvijala zelo hitro, danes pa si življenja brez nje skoraj, da ne znamo predstavljati, saj nam je res izredno olajšala kmetovanje v tej meri, da en sam človek lahko s pomočjo strojev postori skoraj da vse. Pod kmetijsko mehanizacijo spada večina kmetijskih strojev, ki jih poznamo. Poznamo razne vrste kombajnov, različne kosilnice, različne priključke in multikultivatorje, transporterje, cepilce in drobilce, puhalnike, namakalne sisteme luščilnike in še razno ostalo kmetijsko mehanizacijo.