Nesreča pri delu nikoli ne počiva

Zakon o varnosti pri delu nalaga delodajalcu, da zagotovi varno okolje za svoje delavce, le ti pa morajo za svoje delo uporabljati ustrezno zaščitno opremo in ga opravljati s tolikšno mero pazljivosti, da varujejo svoje zdravje in tudi življenje. Ne glede na to, pa se lahko pogosto zgodi tudi nesreča pri delu, ki za poškodovanca lahko pomeni tudi daljšo odsotnost z dela.

Ne glede na to, za kako hudo nesrečo pri delu gre, je ravnanje v primeru nesreče vedno enako. Če se zgodi nesreča pri delu, je seveda potrebno najprej poskrbeti za poškodbe, po njihovi zdravstveni oskrbi pa je potrebno narediti zapisnik tako delodajalca kot delavca. Zapisnik je zelo pomemben del kasnejše obravnave nesreče pri delu, zato ga je potrebno zelo natančno izpolniti. V njem je potrebno navesti okoliščine nesreče, opis nesreče in kako je do nje prišlo. Zelo priporočljivo je, da se zapisniku priložijo tudi izjave morebitnih prič dogodka.

Nesreča pri delu ima lahko tudi hujše posledice

Potem ko delavec naredi zapisnik, delodajalec izpolni poseben obrazec za prijavo poškodbe pri delu, s katerim se prijavi nesrečo oziroma poškodbe pri delu, in ga pošlje osebnemu zdravniku poškodovanca. V obrazcu so na podlagi šifrantov definirane okoliščine nesreče pri delu, vzroki in narava poškodbe. Če ima nesreča pri delu hujše posledice za delavca, mora delodajalec ta obrazec poslati tudi na inšpektorat za delo.

Za čas svoje odsotnosti, boste seveda dobivali nadomestilo za bolniško odsotnost, potrebno pa se je zavedati, da v primeru, če se zgodi nesreča pri delu in niste nezgodno zavarovani s strani delodajalca, ne računajte na zavarovalnino. Zato se je potrebno že pred tem pozanimati, ali imate preko delodajalca sklenjeno kakšno kolektivno zavarovanje in kaj to zavarovanje vključuje. To je še posebno pomembno, če gre za nevarna dela, kot so delo na višini, delo z raznimi stroji ali pa na primer delo s kemikalijam.